X
X
Canlı Destek 0850 000 00 00

DDR5 RAM SUNUCULAR STOKTA

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

Kişisel Verilerin Korunması

 

Bulutsa Bilişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Bulutsa”) olarak operasyon ve faaliyetlerimizi sürdürürken işlemekte olduğumuz kişisel verilere ve ilgili kişilere saygı duymakta, kişisel verilerin güvenliği hususunda mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu doğrultuda Bulutsa olarak internet sitesi ziyaretçilerimize ilişkin tüm kişisel verilerin güvenliliğini ve gizliliğini önemsiyoruz.

 

Bulutsa, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

 

Veri Sorumlusu

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından Bulutsa ‘veri sorumlusu’ olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde bilişim hizmetleri alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sk. Quick Tower NO: 8 -10D/5 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren Bulutsa’tir.

 

İşlenen Kişisel Veriler

Tarafınıza ait kişisel veriler, Bulutsa tarafından internet sitemizi ziyaret etmeniz esnasında formlar üzerinden sağladığınız bilgiler aracılığıyla veya canlı destek hattımızı kullanmanız sebebiyle elde edilebilmektedir. Bu doğrultuda toplanan ve işlenen verileriniz ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, talep ve şikâyet ve ilgili olduğu departman, telefon görüşmesi kayıtları, tarayıcı ve IP adresi bilgilerinizden oluşmaktadır. Ayrıca internet sitemizde çerezler kullanılmakta olup açık rızanızın varlığı halinde performans ve reklam çerezleri kullanılabilmektedir. Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı ziyaret ediniz.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Bulutsa tarafından söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Bulutsa tarafından işlenen kişisel verilerin amaçları şunlardır:

 

Talep ve şikayetlerin yönetilebilmesi,

Müşteri talepleri uyarınca iletişime geçilebilmesi,

Müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi

Pazarlama süreçlerinin yürütülerek sözleşme kurulabilmesinin sağlanması

İnternet sitesi ziyaretçi kayıtlarının 5651 sayılı Kanun uyarınca tutulması

Açık rızanızın varlığı ve abone olunması halinde reklam, tanıtım, pazarlama ve kampanya amacıyla ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,

Müşteri desteği taleplerinin yürütülebilmesi,

Muhtemel bir uyuşmazlıkta ispat külfetinin yerine getirilebilmesi

Ayrıca kişisel verileriniz, anonimleştirilmek kaydıyla istatiksel raporlama ve analiz çalışmaları kapsamında işlenebilecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bulutsa belirli durumlarda KVKK m. 8 ve m. 9’da gösterilen şartlarda kişisel verilerinizi aktarabilir. Bu kapsamda KVKK m. 8’de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kişisel verileriniz sözleşmenin kurulabilmesi, müşteri talep ve şikayetlerinin alınarak iletişime geçilebilmesi, müşteri taleplerinin çözüme kavuşturulabilmesi ve gerekli desteğin sağlanması amacıyla canlı destek hizmeti alınan işbirliği ortaklarımızla paylaşılabilecektir.

 

Ayrıca internet sitemizde zorunlu çerezler, performans çerezleri ve reklam çerezleri kullanılmakta olup Google Analytics üzerinden süreçlerin yürütülmesi sebebiyle yurt dışında mukim Google’a kişisel verileriniz açık rızanızın varlığı halinde (Çerez Politikamızı onaylayarak reklam ve performans çerezlerine onay vermeniz halinde) aktarılabilecektir.

 

Aynı zamanda kişisel verileriniz, muhtemel bir uyuşmazlıkta ispat külfetinin yerine getirilebilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve resmi makamlarca talep edilmesi halinde kanunen yetkili kamu kurumları gibi üçüncü kişilere ve avukatlık bürosuna aktarılabilecektir.

 

 

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Bulutsa tarafından tarafından internet sitemizi ziyaret etmeniz esnasında formlar üzerinden sağladığınız bilgiler aracılığıyla veya canlı destek hattımızı kullanmanız sebebiyle elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde, aşağıda detaylı belirtilen, kişisel veri işleme şartları uyarınca işlenmektedir:

 

5651 sayılı Kanun uyarınca ziyaret kayıtlarının tutulmasının zorunlu olması sebebiyle KVKK m.5/2-a,

Talep ve şikayetlerin yürütülebilmesi, çözüme kavuşturulabilmesi kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifa edilebilmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle KVKK m.5/2-c,

Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle m./5-ç,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle m./5-ç.

KVKK m. 5/1 kapsamında açık rızanın varlığı uyarınca işlenmektedir.

İlgili kişinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin birtakım haklarınız mevcuttur. Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerine ilişkin detaylı soru veya KVKK m. 11’de yer alan haklarınız uyarınca herhangi bir talebiniz olması halinde bahse konu soru ve taleplerinizi kvkk@Bulutsa.com.tr adresi üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz. Bulutsa talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Müşterilerin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

Bulutsa Bilişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Bulutsa”) olarak operasyon ve faaliyetlerimizi sürdürürken işlemekte olduğumuz kişisel verilere ve ilgili kişilere saygı duymakta, kişisel verilerin güvenliği hususunda mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu doğrultuda Bulutsa olarak müşterilerimize ilişkin tüm kişisel verilerin güvenliliğini ve gizliliğini önemsiyoruz. Bulutsa, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

 

 

 

Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından Bulutsa ‘veri sorumlusu’ olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde bilişim hizmetleri alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sk. Quick Tower NO: 8 -10D/5 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren Bulutsa’tir.

 

İşlenen Kişisel Veriler

Tarafınıza ait kişisel veriler, Bulutsa tarafından doğrudan Sizlerden veya internet sitesi üzerinden sağladığınız bilgiler aracılığıyla elde edilebilmektedir. Bu doğrultuda toplanan ve işlenen verileriniz bireysel müşteri olmanız halinde; ad-soy ad, e-posta adresi, telefon numarası, referans numarası, adres, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgilerinizdir.

 

Şayet internet sitemiz üzerinden kurumsal hesap oluşturarak kurumsal müşteri olmanız halinde ise işlenen kişisel verileriniz ad, soy ad, unvan, yetkili kişi bilgisi, TC kimlik veya vergi numarası, telefon numarası, e-posta adresi, referans numarası bilgilerinizdir.

 

Sizlerle gerek bireysel, gerek ise kurumsal müşteri ilişkimiz kurulması halinde yukarıda yer verilen kişisel verilerinize ek olarak banka hesap bilgileri, doğum tarihi, imza sirküleri, pasaport bilgileri, hizmetin kullanılacağı IP bilgisi ve tarayıcı bilgileri, telefon görüşmesi kayıtları, sosyal medya üzerinden Bizlerle irtibat kurmanız halinde sosyal medya hesap bilgileriniz, çek ile ödeme yapılması halinde çek üzerinde yer alan bilgileriniz gibi kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

 

Kredi kartı ile ödeme yapmanız durumunda kredi kartı bilgisi tarafımızca tutulmamakta, sadece isim, soy isim ve kredi kartını ilk 6 ve son 4 hanesi ile son kullanım tarihi güvenlik sebebiyle tutulmaktadır.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Bulutsa tarafından söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Bulutsa tarafından işlenen kişisel verilerin amaçları şunlardır:

 

Müşteri hesabı oluşturulabilmesi,

Müşteri hesabının kime ait olduğunun tespitinin yapılabilmesi adına yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Müşterilerin gerçek kişi olduğunun teyit edilebilmesi ve bu kapsamda yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

ICANN kuralları uyarınca domain hesaplarının teyidinin gerçekleştirilebilmesi,

Oluşturulan hesaplar ile ilgili şüpheli durumların oluşması halinde güvenliğin sağlanabilmesi ve müşteri teyidinin gerçekleştirilebilmesi,

.tr domain kayıtları açısından zorunlu bilgilerin temin edilebilmesi,

Lisans ürünlerinin tescilinin yapılabilmesi,

Güvenliğin temini

Alan adı tescil işlemlerinin yürütülebilmesi,

Alınan SSL hizmetlerinin kapsamı uyarınca sertifika oluşturulabilmesi adına zorunluluk teşkil etmesi,

Pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi,

Reklam, tanıtım, pazarlama ve kampanya amacıyla ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,

Hizmetler ve müşteri talep ve şikayetleriyle ilgili iletişim kurulabilmesi,

Müşteri desteği taleplerinin yürütülebilmesi,

Siparişlerin oluşturulabilmesi ve sipariş sürecinin takibi,

Müşteri talep ve şikayetlerinin takip edilerek çözüme kavuşturulabilmesi,

Geriye yönelik siparişlerin takibi,

Ödemelerin gerçekleştirilebilmesi,

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde işlem güvenliğinin temini,

Ödeme ve fatura işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, muhasebe işlemlerinin yürütülebilmesi,

Tahsilat ve tediye makbuzlarının oluşturulabilmesi,

Uzaktan destek hizmetlerinin yönetilmesi,

Kullanılan yazılım için destek talebinde bulunulması durumunda Bulutsa tarafından gerekli durumlarda konuyla ilgili üretici firmaya destek talebinin ulaştırılması ve ilgili firmaların uzaktan erişiminin sağlanması,

Ürünlerin teslimat işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,

Hizmetlerimizin sunulması gerek Şirketimizin gerek ise sizlerin karşılıklı hak ve borçlarının belirlenmesi.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bulutsa belirli durumlarda KVKK m. 8 ve m. 9’da gösterilen şartlarda kişisel verilerinizi aktarabilir. Bu kapsamda KVKK m. 8’de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sözleşmenin ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ödemelerin gerçekleştirilebilmesi, denetim işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, muhtemel bir uyuşmazlıkta ispat külfetinin yerine getirilebilmesi sebepleriyle aşağıda belirtilen firmalara kişisel veri aktarımında bulunabilir:

 

Kredi kartı ile ödeme yapılması durumunda ilgili bankalara, ödeme hizmetlerini yürüten firmalara ve mali müşavir firmamıza,

Mali yükümlülüklerin yerine getirilebilesi adına mali müşavir firmamıza

Müşteri santralini kullanmanız durumunda çağrı merkezi ve santral hizmeti alınan üçüncü kişi iş ortaklarımıza,

Tr. uzantılı Domain kaydı oluşturulması durumunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’ne bağlı nic.tr Yönetimi’ne,

Lisans Hizmeti sağlamak için Lisans üreten veya aracı firmalara

SSL hizmeti oluşturmak için SSL üretici veya aracı firmalara

Domain tescil hizmeti için Domain registrar veya aracı firamalar

İleti Yönetim Sistemi’ne yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,

Denetimlerin gerçekleştirilmesi adına denetim firmalarına,

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve resmi taleplerin yerine getirilebilmesi adına kanunen yetkili kamu kurumları gibi üçüncü kişilere ve avukatlık bürosuna.

KVKK’nın 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurt dışında mukim aşağıda belirtilen firmalara açık rızanızın varlığı halinde veri güvenliği önlemlerine riayet edilerek kişisel veri aktarımında bulunulabilir:

 

İş ortaklarımız olan kayıt kuruluşlarına, ICANN Akredite veri depolama firmalarına, hizmet aldığımız domain kayıt firmalarına, SSL kayıt firmalarına, SSL kayıt aracı firmalarına, yazılım firmalarına, lisans satışı yapan aracı firmalara,

Uzaktan teknik destek verilmesi durumunda Anydesk, Teamviewer, Whatsapp gibi üçüncü parti yazılımlara açık rızanıza istinaden aktarılmaktadır.

Ayrıca önemle belirtmek isteriz ki Bulutsa, kural olarak alt yapı hizmetleri ile bulut hizmetlerini Türkiye’de mukim veri depolama alanları üzerinden yürütmektedir. Ancak müşteri olarak bulut hizmetlerini yurt dışındaki depolama alanlarında konumlandırmak istemeniz halinde, kişisel verileriniz yurt dışına veri güvenliği önlemlerine riayet edilerek açık rızanızın varlığına istinaden aktarılacaktır.

 

 

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Bulutsa tarafından doğrudan Sizlerden, internet sitemizde yer alan formlar aracılığıyla, e-posta, fax ve/veya telefon görüşmeleri aracılığıyla iş ilişkisi süresince toplanabilmektedir. Bulutsa bünyesinde işlenen kişisel veriler müşterinin sözleşmesi süresince güncellenerek işlenebilecektir.

 

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde, aşağıda detaylı belirtilen, kişisel veri işleme şartları uyarınca işlenmektedir:

 

Faturaların oluşturulması ve ticari defter ve kayıtların tutulmasının Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunu uyarınca zorunlu olması sebebiyle KVKK m.5/2-a,

Müşteri sözleşmenin kurulması ve ifa edilebilmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle KVKK m.5/2-c,

Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle m./5-ç,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle m./5-ç.

KVKK m. 5/1 kapsamında açık rızanın varlığı uyarınca işlenmektedir.

İlgili Kişinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

KVKK uyarınca haklarınıza ilişkin taleplerinizi kvkk@Bulutsa.com.tr tarafımıza iletebilirsiniz. Bulutsa, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Açık Rıza Metni

Bulutsa Bilişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Bulutsa”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak hazırlanan Müşterilere İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) tarafımca okunup anlaşılmıştır. Bu kapsamda Aydınlatma Metni sınırları çerçevesinde aşağıda belirtilen kişisel veri aktarım süreçlerine açık rıza veriyorum:

 

Ad-soyad ve iletişim bilgilerimin reklam, tanıtım, pazarlama ve kampanya süreçlerinin yürütülebilmesi adına iletişime geçilebilmesi amacıyla işlenmesi ve bu kapsamda Bulutsa’in yasal yükümlülüğü uyarınca İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılması

 

Kimlik, iletişim verilerimin, yurt dışında mukim ICANN Akredite veri depolama firmasına, işbu şirketten hizmet alınması ve verilerin yurt dışında yer alan serverlarda depolanması sebebi ile bu amaçlarla aktarılması.

 

Kimlik, iletişim verilerimin ve kullanılan cihaza ait IP verilerimin yurt dışında mukim olan SSL kayıt firmalarına, SSL kayıt aracı firmalarına, yazılım firmalarına, lisans satışı yapan aracı firmalara işbu şirketlerden hizmet alınması ve verilerin yurt dışında yer alan serverlarda depolanması sebebi ile bu amaçlarla aktarılması.

 

Uzaktan teknik destek verilmesi durumunda Anydesk uygulaması hizmetini veren firmanın İspanya’da mukim olması; Teamviewer hizmetini veren firmanın Almanya’da mukim olması; Dosya ve ses iletişimi sağlayan Whatsapp firmasının Amerika Birleşik Develeri’nde mukim olması sebebiyle işbu şirketlerden hizmet alınması ve verilerin yurt dışında yer alan serverlarda depolanması sebebi ile bu amaçlarla aktarılması.

 

Açık rızam ve kendi talebim uyarınca alınan hizmetlerin alt yapısının ve bulut hizmetlerinin yurt dışında mukim veri merkezlerinde depolanabilmesi adına verilerimin saklanmasını talep ettiğim bulut hizmeti sunan firmanın veri merkezinin bulunduğu ülkeye aktarılması

 

Çerez Politikası

Bulutsa Bilişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Bulutsa”) başta kişisel verileriniz olmak üzere bizimle paylaştığınız verilerin gizliliğine ve korunmasına son derece önem vermektedir. Bulutsa olarak kişisel verilerinize saygı duymaktayız ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz. Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin idari ve teknik tedbirler sağlanmaktadır ve kişisel veri işleme faaliyetleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yürütülmektedir.

 

Kişisel verileriniz, www.bulutsa.com ve www.kodhosting.com uzantılı internet sitesini (“İnternet Sitesi") kullanmanız halinde İnternet Sitesi Ziyaretçileri İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) kapsamında belirtilen amaçlara uygun bir şekilde işlenebilmesi amacı ile İnternet Sitesi’nin kullanımına bağlı olarak Çerezler vasıtası ile de toplanabilmektedir.

 

  1. Çerez Nedir?

Genel olarak, çerezler, İnternet Sitesini ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınız, tabletiniz, akıllı telefonunuz veya diğer cihazlarınıza (bundan böyle “cihaz” olarak anılacaktır) yüklenen, sıklıkla harf ve rakamlardan oluşan, küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, İnternet Sitemiz, hizmetlerimiz ve uygulamalarımız ile etkileşimde bulunduğunuzda birtakım bilgileri kaydedebilmemize imkân tanımaktadır. Çerezleri, İnternet Sitemizin performansını optimum düzeye getirmekte ve platformumuz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizi sürekli olarak iyileştirmek amacıyla kullanmaktayız. Kullanıcılar istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler (Bu takdirde İnternet Sitemizin/ilgili cihazın/programın arzu edildiği gibi çalışmayabileceği ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacağı bilinmelidir).

 

  1. İnternet Sitesinde Kullanılan Çerez Türleri ve Veri İşleme Amaçları

Çerezler, yöneticileri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından gruplara ayrılmaktadır. Buna göre İnternet Sitemizde kullanılan çerezler;

 

Oturum Çerezleri: Yalnızca tarayıcı oturumunuz süresince aktif olan ve tarayıcınız kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezler, İnternet Sitesini bir dahaki ziyaretinizde sizi tanımayacaktır.

Kalıcı Çerezler: Sizin tarafınızdan manuel şekilde veya tarayıcınız tarafından bir süre sonra silinene kadar uzun süre boyunca saklanan çerezlerdir. Kalıcı çerezler için saklama süresi, genellikle 30 gün ile azami 2 yıl arasındadır.

Birinci Taraf Çerezleri: İnternet Sitesi tarafından oluşturulan çerezlerdir.

Üçüncü Taraf Çerezleri: İnternet Sitesinin iş ortakları, hizmet sağlayıcıları gibi üçüncü taraflar tarafından oluşturulan çerezlerdir.

Gerekli Çerezler: Bu çerezler, size İnternet Sitemiz aracılığıyla hizmet sunmamız, İnternet Sitemizin yapmış olduğunuz ayarlara uygun, verimli ve işlevsel çalışması için gereklidir. Buna ek olarak, bu çerezler İnternet Sitemizin güvenliğinin sağlanması amacıyla da kullanılmaktadır. İnternet Sitemize, kullanıcı hesaplarına ve ağımıza potansiyel kusurlu veya şüpheli erişimlerin tespit edilmesi, incelenmesi (örneğin: kimlik hırsızlığı, bot saldırısı, dolandırıcılık) ve teknik sorunların belirlenmesi gerekli çerezler aracılığıyla sağlanmaktadır.

Performans Çerezleri: Performans çerezleri İnternet Sitemizin ziyaretçilerine ilişkin sayı, ziyaret sıklığı gibi bilgilerin ve ziyaretçilerin İnternet Sitemizi nasıl kullandıklarına ilişkin bilgilerin elde edilmesi ve bu yolla İnternet Sitemizin performansının değerlendirilmesi ve genel kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Buna ek olarak, web analitik araçları da İnternet Sitemizin performansını geliştirmek için üçüncü taraflarca sağlanan oturum çerezleri veya kalıcı çerezler kullanabilmektedir. Bu çerezler aracılığıyla toplanan tüm bilgiler birleştirilerek anonim olarak tutulmaktadır.

 

Performans çerezleri tarayıcınız aracılığıyla engellenebilmektedir ve bu çerezlerin engellenmesinin İnternet Sitemizde sunulan hizmetler üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda performans çerezleri açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, performans çerezlerinin engellenmesi kullanıcı deneyimini iyileştirebilmemizi zorlaştırmaktadır.

 

Reklam Çerezleri: Reklam çerezleri, çoğunlukla, üçüncü taraflarca sağlanan kalıcı çerezlerdir. Bu çerezler size ilgi alanlarınıza ilişkin kişiselleştirilmiş reklam sunmamıza imkân tanır. Buna ek olarak, bu çerezler vasıtasıyla pazarlama kampanyalarımızı izleyebiliriz. İnternet Sitemizde gezinirken sosyal medya hesaplarınızda oturumunuzun açık olması halinde, söz konusu üçüncü taraflar tarayıcınızı izleyebilir ve ilgi alanlarınıza yönelik bir profil oluşturabilir. Reklam çerezleri bu yolla İnternet Sitemizi daha önceden ziyaret etmiş olan kullanıcılara diğer internet sitelerinde ve sosyal medyada reklam sunmamıza imkân tanır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan tüm bilgiler birleştirilerek anonim olarak tutulmaktadır.

 

Reklam çerezleri tarayıcınız aracılığıyla engellenebilmektedir ve bu çerezlerin engellenmesinin İnternet Sitemizde sunulan hizmetler üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda reklam çerezleri açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, reklam çerezlerini engellemeniz halinde kişiselleştirilmemiş ve ilgi alanlarınıza ilişkin olmayan reklamlar görmeye devam edeceksiniz.

 

Diğer-İzleme Çerezleri: Hizmetlerimizi ve kampanyalarımızı daha iyi analiz edebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için sizinle olan etkileşimimizin kayıt altına alınması amacıyla piksel, script (betik), web işaretçileri, gifler veya sayfa etiketleri gibi izleme çerezleri kullanılabilecektir. İzleme çerezleri tarayıcınız aracılığıyla engellenebilmektedir ve bu çerezlerin engellenmesinin İnternet Sitemizde sunulan hizmetler üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda izleme çerezleri açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

  1. İşlenen Kişisel Veriler ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, genel olarak çerezler vasıtasıyla işlenmemektedir. Ancak bazı durumlarda çerezler aracılığıyla toplanan veriler kişisel veri olarak değerlendirilebilecektir. Kişisel verilerinizin çerezler aracılığıyla işlendiği hallerde, veri işleme faaliyetleri, yalnızca hukuki sebebi, işleme amacı ve gerekli olduğu hallerde açık rızanızın olduğu durumlarda, başta ölçülülük olmak üzere kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkelere uyularak ve Kanun’a uygun şekilde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda işlenebilecek olan kişisel veriler, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışlarını, İnternet Sitesine hangi siteden gelindiğini ve İnternet Sitesinden sonra hangi sitenin ziyaret edildiğini, IP bilgisi, konum verileri gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak bilgileri ifade etmektedir.

 

Bulutsa tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz amacıyla yukarıda açıklanan verileriniz sizin izin kişiselleştirilmiş bir pazarlama hizmeti sağlanması ve İnternet Sitesinde ve kullanıcı deneyimlerinde iyileştirmeler yapılması için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda işlenebilecektir. Veri işleme faaliyetleri, Kanun’da öngörülen işleme amaçları ve sebepleri kapsamında ve gerekli olduğu hallerde sağlanan açık rızanıza istinaden Bulutsa tarafından veri sorumlusu sıfatıyla gerçekleştirilmektedir.

 

İnternet Sitemizin varsayılan ayarlarında sadece gerekli çerezler işletilmektedir.

 

Çerez tercihlerinizi tarayıcınız aracılığıyla her zaman denetleyebilirsiniz. İnternet tarayıcınızda uygun ayarı seçerek İnternet Sitemiz aracılığıyla çerezlerin yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Hali hazırda yerleştirilmiş olan çerezleri, yine internet tarayıcınız aracılığıyla her zaman silebilirsiniz. Bu işlemlerin nasıl yapıldığına ilişkin detayları tarayıcınızın veya cihaz üreticinizin talimatlarından öğrenebilirsiniz.

 

Sık kullanılan tarayıcıların konuya ilişkin ayarlar hakkındaki bilgilendirmelerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

Google Chrome, Chrome Android, Chrome iOS, Safari, Safari iOS, Mozilla Firefox, Internet Explorer

 

  1. Çerez Politikasındaki Değişiklikler

Bulutsa, Çerez Politikası ile İnternet Sitesi ziyaretçilerine çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve çerez tercihleri konusunda ziyaretçilerini bilgilendirmeyi hedeflemiştir.

 

Bulutsa, İnternet Sitesi ziyaretçilerinden önceden izin alınmaksızın işbu Çerez Politikası’nda her zaman için değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişikliklere ve güncellemelere size sağlanan linklerden veya www.bulutsa.com ve www.kodhosting.com uzantılı internet sitesinde yer alan ilgili alandan ulaşabilirsiniz.

 

Ticari İletişim İzni

Bulutsa Bilişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ( “Bulutsa”) tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, Bulutsa ürün ve hizmet tanıtımlarına, promosyon ve kampanya bilgilendirmelerine ve buna benzer davet, tanıtım, etkinlik ve anket uygulamalarına ilişkin olarak tarafıma ticari elektronik ileti gönderiminin e-posta, SMS ve çağrı merkezi dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü elektronik iletişim aracı ile gerçekleştirilmesine, kişisel verilerimin bu amaçla işlenmesine ve gönderimin sağlanması amacıyla hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasına onay veriyorum.

Top